TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Diagnostika

V zájmu úspěšného zahájení školní práce dítěte zvláště u poruchy koncentrace pozornosti, hyperaktivity či hypoaktivity je žádoucí rozpoznat příčiny obtíží včas a zahájit nápravu ještě před nástupem do první třídy. Při diagnostice LMD je třeba se opírat jak o nálezy psychologické tak neurologické.

Před nástupem do školy hodnotí v případě pochybností tzv. školní zralost dětský psycholog nebo dětský lékař. Specifické poruchy učení (dyslexii, dysgrafii,…) diagnostikuje speciální pedagog ve spolupráci s dětským psychologem. Optimální doba, kdy už je možné určit, zda se o specifické poruchy učení jedná, je přibližně začátek druhého pololetí první třídy.