TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Mgr. Ludmila Hudcová

Registrace v Seznamu psychoterapeutů České republiky na základě splněných kriterií ČPS ČLS JEP pro vzdělání , praxi a supervizi

Vzdělání

Pedagogická fakulta Plzeň, aprobace matematika - výtvarná výchova, 1979

1. lékařská fakulta UK Praha, Komplexní vzdělání v psychoterapii - experenciální výcvik v daseinsanalytické skupinové terapii, teoretické vzdělání,          (PhDr.L.Horák, MUDr.H.Pešanová), 700 hodin, 1998

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Kurz v metodě EEG Biofeedback, teorie, klinická stáž opravňující k samostatné              práci s metodou, (Prof. MUDr.J.Faber, DrSc, Prim. MUDr.Ing.S.Petránek CSc., PhDr. J.Tyl), 1999

Institut pro art psychoterapii, psychologii a sémiotiku Praha, Základní teoretický a praktický výcvik v arteterapii, (PhDr.Z.Petrželka,CSc.),                                200 hodin,1994

Muzikoterapeutická sekce společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii při České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Základní kurz                              neverbálních technik, (PhDr. J.Vodňanská, Mgr.Y.Lucká, Dipl.K.T.B.Albrich), 150 hodin, 1993

Denní sanatorium Horní Palata Praha, Stáž, (Prim. MUDr.Šavlík,CSc.), 250 hodin, 1998

EPOCHE, Institut psychoterapeutického vzdělávání Plzeň, supervize, (PhDr.L.Horák, akreditovaný supervizor), 240 hodin

Komunitní centrum FOKUS Břevnov, Praha, Dlouhodobá supervizní arteterapeutická skupina, (Dipl.K.T.Beate Albrich, akreditovaná supervizorka),              200 hodin, 2005

Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset Praha, Výcvik v relaxačních technikách (PhDr.G.Langošová), 60 hodin, 1996

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha, Vzdělávací program Hyperaktivita, hypoaktivita u dítěte (Mgr.Y.Lucká,

                                                     PhDr.Kobrle), 2000

Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, Práce s časovou osou (MUDr.V.Chvála, PhDr.LTrapková), 2004

Česká arteterapeutická asociace, Využití arteterapie u osob s ADHD, (Diane S. Safran, akreditovaná arteterapeutka, USA), 2004

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Esence - základní kurz, 2006

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Rodinné konstalace a pohyby duše, dvouletý výcvikový                    program, 2007

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Umění zemřít, 2007

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Esence síly, Esence radosti, 2007

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Trénink v Hypnóze podle Ericsona a NLP - Practitioner, 2009

Moa Doris Grevenstette: Stagnace a cesta ke změně, seminář systemických konstelací , Maitrea 2008

Wilhelm Steinmuller: Úvod do traumaterapie, Praha 2008

Wilfried Nelles: Já a můj táta - vztah otec dítě a jeho vliv na naše životy, systemické konstelace, Praha 2009

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Trénink v Hypnóze podle Ericsona a NLP - Master, 2010

Sneh V. Schnabel: Práce s traumaty, Český Institut Systemických Konstelací, o.p.s., Praha 2009

Institut rodinných konstalací Bhagat J. Zeilhofer, Shangri La Osho Meditační Centrum, Hypno-Systemic Coaching training, 2011

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně: Česká psychoterapeutická společnost

                                                                           Společnost klinické neurofyziologie

Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii

Česká arteterapeutická asociace

Mgr. Dana Macánová

Střední zdravotnická škola, dětská sestra

Pedagogická fakulta UK Praha, Pedagogika a psychologie předškolního věku, 1978

EEG Biofeedback Institut ČR, Specializační kurz v metodě EEG Biofeedback, teorie a klinická stáž opravňující k samostatné práci s metodou,

                                                    (Prof. MUDr.J.Faber, PhDr. J Tyl, PhDr. V.Tylová), 2001

Společnost klinické neurofyziologie a Společnost neurologická České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Zkouška z elektroencefalografie,

                                                    (Prim.MUDr.J.Dolanský, MUDr.M.Moráň, Prim. MUDr.Ing.S.Petránek CSc., Prim.MUDr.J.Hovorka,CSc., MUDr.P.Urban, CSc.,

                                                     MUDr.E.Nosková), 2001

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha, Ralaxační techniky a jejich využití v praxi, (PhDr.G.Langošová), 2001

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně: Česká psychoterapeutická společnost