TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Jsme nestátní zařízení, které je svoji koncepcí zaměřené na poskytování služeb v oblasti primární a terciální prevence. Cílem těchto služeb je zamezit vzniku a rozvoji nežádoucích psychických a somatických stavů, jejichž následkem by mohlo dojít k poruše zdraví. Vysoce profesionální ucelená nabídka služeb představuje moderní trend v péči o klienta.

Důležité není to, kdo mě utrpení způsobil, ale to, co je mého utrpení příčinou.

Psychoterapie, výklad snů, neurolingvistické programování

1.Pomoc přítele nebo odborníka?

2.Co Vás čeká

3.Vyhledání pomoci není slabostí

4.Riziko neřešených problémů

1.Pomoc přítele nebo profesionální péče?

Jaký je vlastně rozdíl mezi přátelským popovídáním a rozhovorem psychoterapeutickým? V běžném rozhovoru si většinou vzájemně vyměňujeme zážitky, názory apod., vyprávění jednoho střídá vyprávění druhého. Pokud máme nějaký problém, hledá přítel v dobré víře podobnosti ze svého života a

na základě svých zkušeností se nás snaží podpořit radou. Ta však pro nás nemusí být zdaleka to pravé, neboť každá životní situace je jedinečná a tak je třeba k ní i přistupovat. Riziko přátelské pomoci je i v tom, že si mnohdy nemůžeme být stoprocentně jisti, zda sdělené informace zůstanou opravdu jen mezi námi.

2.Co Vás čeká

Očekává vás především prostor pro pozorné naslouchání. Psychoterapeutický rozhovor, který vám pomáhá nalézat vlastní řešení sám v sobě, vyžaduje vytříbený cit a je třeba se mu dlouho učit. Záleží nám na tom, aby jste mohli své myšlenky a pocity v klidu otevřeně vyjádřit a tím jim i lépe porozumět. Budete mít možnost si více uvědomit, co ve svém nitru prožíváte. Soustředíme se na důležité jevy, které dosud unikaly vaší pozornosti a jejichž  rozpoznání a pochopení je důležité pro řešení důležitých otázek vašeho života i pro váš další osobní růst. Nejsme ti, kteří udílejí „moudré“ rady, ale naopak sledujeme zachování vaší jedinečnosti a svobody.

3.Vyhledání pomoci není slabostí

Pro značnou část lidí je psychoterapie stále ještě něčím, nač jsou odkázáni pouze ti, kteří v životě selhali. Před problémy se však ocitáme v určitém životním období všichni. Prožíváme těžká období, musíme se rozhodovat, jednat, řešit konflikty ve vztazích apod. Mnozí pak potřebují někoho, kdo s nimi bude schopen o podstatných otázkách jejich života smysluplně komunikovat, aniž by k nim byl vázán poutem osobního vztahu či společenské role. Tato potřeba není slabostí ani nesamostatností. Daleko spíše je projevem pružnosti, touhy po změně, snahy obstát co nejlépe a nepodlehnout přežitým zvykům a stereotypům.

3.Riziko neřešených problémů

Stres, dlouhodobé prožívání neřešených konfliktních vztahů apod. se dříve nebo později promítají i do našeho zdravotního stavu, aniž bychom si uvědomovali vzájemnou souvislost. Mezi nejčastěji postiženými jsou například ti, kteří nedokážou o svých pocitech dostatečně mluvit a se svým okolím pak komunikují prostřednictvím svých tělesných orgánů. Například o žaludku a obecně o trávicím ústrojí se říká, že je to nejzvučnější rezonanční deska pocitů. Aktivní a včasné řešení zátěžových životních situací, třeba i s pomocí odborníka, předchází v řadě případů závažným zdravotním obtížím.

Neurolingvistické programování (NLP)

Pomocí NLP vám pomůžeme spojit se znovu se svými vnitřními zdroji a získat větší sebedůvěru a pružnost v myšlení, chování i v komunikaci s ostatními lidmi. Naučíte se vidět životní situace z více perspektiv, odhalíte své skryté schopnosti, zbavíte se trémy a strachu. Tato metoda zvyšuje účinnost klasické psychoterapie.