TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

EEG Biofeedback

1.Co je EEG Biofeedback?

2.Přínos

3.Jak se provádí?

4.Pro koho je metoda určená?

5.Jak dlouho trvá?

6.Efektivita

7.Přednost

8.Hradí ho pojišťovna?

9.Historie

1. Co je  EEG  Biofeedback?

Je to metoda zefektivnění mozkové činnosti na bázi sebeučení mozku. Mozek sám sebe učí pomocí biologické zpětné vazby uvést svoji činnost do rovnováhy, stavu pro vás nejvýhodnějšího. Rovnováha umožňuje dobrý výkon, snížení stresu a citového napětí. Biologická zpětná vazba jsou signály z vašeho vlastního těla, které vám zprostředkovává technologie. Vnitřní aktivitu svého nervového systému „vidíte“ nebo „slyšíte“ a na základě těchto poskytnutých informací se ji můžete učit automaticky regulovat. Je to metoda bez rizik, vedlejších účinků a není návyková. Efekt nápravy je dlouhodobý.

2. Přínos

Naučit se maximálně využívat vrozených schopností mozku

Zvýšit soustředění a výkonnost

Zlepšit paměť, zrychlit reakce

Umět zvládat stres, upravit spánek

3. Jak se provádí

Nastavíme mozku jakési zrcadlo a ukážeme mu, jak funguje a jak by mohl svou řídící funkci zlepšit a zefektivnit s co nejmenší potřebou energie a námahy. Samotný trénink je nenásilný a hravý, veden vyškoleným odborníkem. Využíváme toho, že naše vůle,chuť a motivace se přeměňuje na elektrickou aktivitu mozku. Tuto elektrickou aktivitu snímáme pomocí elektrod, speciální přístroj ji zesílí, zpracuje a zpětnou vazbou vám podává formou obrazu na monitoru a zvuku informace o tom, jak se Vám daří v každém okamžiku tréninku. Hru hrajete pouze silou své myšlenky, bez použití klávesnice nebo myši. Pokud udržíte aktivitu v žádoucím pásmu, jste odměňováni. Když vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Tréninkem dochází k neuromodulaci, přesněji ke zvýšení účinnosti spojení mezi mozkovými buňkami vlivem opakované stimulace. Trénujeme mozek podle individuálních potřeb tak dlouho,

až si způsob fungování zapamatuje a osvojí.

4. Pro koho je metoda určena

Kondiční trénink

Vhodný pro profesionály a jedince, kteří potřebují  dosahovat výborných výkonů, zlepšení postřehu, paměti, soustředění, přesnosti, rychlosti a pružnosti při zachování vnitřního klidu a vyrovnanosti.Trénink oceňují zejména manažeři, sportovci ( hokej, fotbal, golf, střelba, atletika, ..), studenti před náročnými zkouškami apod.

Klinické obtíže

poruchy pozornosti a hyperaktivní syndrom

specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)

specifické poruchy chování

poruchy spánku v dětství a v dospělosti - problémy s usínáním, nespavost, noční děsy, pomočování, apod.

vývojové poruchy řeči

manažerský syndrom

tréma, napětí před a při výkonech

chronické bolesti hlavy

syndrom chronické únavy

syndrom vyhoření

stav po organickém poškození mozku rehabilitace po mrtvici

imunodeficit 

problémy menopauzy (návaly aj.)

epilepsie

5. Jak dlouho trvá a kdy se objeví první výsledky?

Trénink se odehrává v jednotlivých sezeních trvajících cca 45 minut.  Optimální frekvence tréninku je dvakrát týdně. Počet potřebných sezení je individuální, liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti, apod. Velmi orientačně však lze říci: Pokud jste dospělí, váš mozek funguje dobře, ale svůj výkon si ještě chcete zlepšit, postačí vám přibližně 10 - 15 sezení kondičního tréninku. Přidají- li se mírné potíže jako např. duševní rozladěnost,

nespavost apod. - pak zahrnuje základní trénink asi 20 sezení. U středně závažných stavů, kam řadíme např. lehké mozkové dysfunkce, potřebujete 40, někdy až 60 sezení. V případě závažných zdravotních potíží (epilepsie, DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba počítat s dlouhodobým tréninkem

zahrnujícím více než 60 sezení. Výsledky tréninku jsou patrné postupně. Počáteční pokrok je u většiny stavů zřejmý již během prvních 10 - 20 sezení.

U dospělých v kondičním tréninku se účinek může projevit už po první návštěvě.

6. Efektivita

Nejvíce úspěšní klienti jsou ti, kteří jsou nejvíce schopni doslova se ponořit do tréninku a pracují na tom, aby se seznámili se svým stavem a s možností změny tohoto stavu. Tato oblast se velice nesnadno objektivně hodnotí, neboť možnosti a schopnosti klienta jsou různé. V této oblasti hraje svoji nezastupitelnou roli i umění terapeuta, jak umí zacházet se zpětnou vazbou a jak klienta dokáže vést.

7. Přednost

Trénink nemá na rozdíl od řady různých léků škodlivé vedlejší účinky, protože jde o tzv. neinvazivní metodu. Klient pracuje se svým vlastním signálem. Trénink vede specialista, který absolvoval odbornou průpravu garantovanou Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Vedoucí tréninku ručí za jeho bezpečnost.

8. Je EEG trénink hrazen z pojištění?

Metoda byla vyvinuta v USA a v České republice byla poprve uvedena v roce 1996. Zda a kdy bude přijata jako metoda léčby záleží na stanovisku zdravotních pojišťoven. Ty nehradí metody jako takové, ale jejich indikované použití u vybraných zdravotních poruch. Proto bude jistě třeba doporučení tréninku odborným lékařem. Tímto způsobem postupují v Americe i Německu. Zákon o zdravotním pojištění umožňuje hradit i léčbu, která není zařazena

do seznamu zdravotních výkonů. Rozhodnutí činí revizní lékaři pojišťoven na základě předem podané žádosti. O příspěvek na léčení je také možno požádat odbor sociální péče.

9. Historie

Tato metoda byla rozpracována profesorem Stermanem z University v Los Angeles v Kalifornii před 30 lety. Metoda má pevný biologický základ a je podložena mnoha experimenty s podmíněnými reflexy u zvířat. Profesor Sterman je v odborných kruzích znám spíše jako výzkumník spánku a epilepsie. Při jeho práci, jak už to tak bývá, šťastnou náhodou, která ostatně potkává hlavně připravené výzkumníky, došlo k objevu blahodárného vlivu

EEG Biofeedbacku. Profesor Sterman použil kočky z jednoho experimentu k jinému experimentu, který s předešlým naprosto nesouvisel. Ten první experiment představoval jakýsi trénink koček na trpělivost, směly zmačknout tlačítko, aby dostaly potravu až po rozsvícení světélka. Takto vycvičené kočky měly větší trpělivost a také trochu jinou elektrickou aktivitu mozku, v EEG se totiž ve zvýšené míře objevovovala tzv.sensorimotorická vřetena,

která představují jakýsi druh motorického útlumu a jsou přítomny vždy, je-li živočich v motorickém klidu. Snad proto, že i v Kalifornii „nemají dost peněz“

na nákup stále nových a nových zvířat, použil profesor Sterman tyto trénované kočky na testování toxické látky, která způsobovala u amerických astronautů halucinace a křeče. Objevila se zajímavá věc, trénované kočky proti jiným netrénovaným ukázaly daleko větší odolnost proti jedu v palivu raket. Pak už byl jen krůček ke klinickému využití nové léčebné metody. Celá procedura, tj. druh učení pomocí podmíněného reflexu  byla použita u mladé epileptičky, která trpěla tehdy farmakorezistentními záchvaty. Během 80 sezení tato pacientka ztratila záchvaty, mohla vynechat antiepileptickou farmakologickou léčbu a dokonce se naučila řídit a dostala řidičský průkaz. Brzy si těchto výsledků povšimli lékaři a psychologové a začali využívat této procedury u mnoha jiných nemocí, především u poruchy koncentrace a neklidu dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí apod. Dr. Tyl před lety také rozpoznal výhody této léčby, která nemá vedlejší účinky, nealergizuje, neintoxikuje, neohrožuje  parenchymatózní orgány, ale  naopak formou hry na obrazovce počítače, často děti zaujme.  Dr. Tyl podstoupil dlouhodobý školící pobyt u profesora Stermana v Kalifornii a přivezl své vědomosti i počítače s programy do Čech.                                                                                                                                                                                                      (Prof. Josef Faber)