TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Arteterapie

1. Co je to

2. Pro koho

3. Přínos, možnosti

4. Formy

1. Co je to

Arteterapie pracuje se symbolickým vyjádřením. Jsou situace, kdy nejsme schopni převést do slov to, co se děje v naší duši a s jakými pocity je to spojeno. Každý obraz, schéma, znak, náčrt, výrobek z hlíny nebo jen volné seskupení barev, které vytvořila naše ruka, může být pro nás cestou

k uvolnění a sebevyjádření. Výrobek , malbu, kresbu či koláž si můžeme prohlížets odstupem, nalézat v něm nové, významné informace i způsoby řešení.. V motivech se často objevují i skutečnosti, krerých si běžně nejsme vědomi a kterých lze prostřednictvím tvorby citlivě korigovat. Zvláštní postavení

v arteterapii má výtvarný projev dětí, jejichž slovní zásoba je ještě omezená a kresba je jejich významným komunikačním prostředkem.

2. Pro koho

Arteterapii může využít každý, kdo se pro ni rozhodne, talent není důležitý. Rozhodující je proces tvorby, nejde při ní o vytvoření dokonalého

konečného díla.

3. Přínos, možnosti

Arteterapie poskytuje vyjímečný prostor ke svobodnému projevu těch stránek duše, které jsou jen zdráhavě přístupné rozumovému poznání. Sebevyjádření a rozvoj tvořivosti aktivují sami o sobě sebeúzdravné mechanismy, vytvořené objekty a prožitky z tvorby mohou být i tématem další práce.

Mohou se stát východiskem pro objevování sebe sama v kontextu své doby a prostředí. Arteterapie nám pomáhá získat si odstup od prožívaných 

skutečností a vytvořit si nad nimi nadhled. Prostřednictvím arteterapie se můžeme lépe vyrovnávat s nejistotami a bolestmi života. 

4. Formy

1. Individuální pro dospělé

2. Individuální pro dítě s následnou konzultacé s rodiči (většinou pracujeme s dětmi od 8 let)

3. Společná tvorba dítěte a jeho rodiče (pracujeme s dětmi od 5 let)

4. Skupinová