TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Úzkostné stavy, plačtivost, častá nemocnost

Klárka – 6 let

Obtíže před zahájením tréninku

Nadměrná živost, impulsivnost, nesoustředěnost, snadno se rozptýlí vedlejšími podněty. Při zvýšené únavě reaguje zkratkovitě, ocitne–li se v neznámých situacích nebo neočekávané situaci, objeví se panický křik a pláč. V novém prostředí vyžaduje neustálý kontakt s blízkou osobou. Neklid při usínání a obtíže v jemné motorice. Rodiče zvažují odklad školní docházky.

Průběh tréninku  BFB

Absolvovala celkem 40 sezení, trénovala 2x týdně s několikaměsíční přestávkou po 30 lekcích. Zpočátku vyžaduje při tréninku přítomnost matky,

od 3.sezení je schopna již trénovat sama, ale je velmi neklidná, vrtí se a stále si s něčím hraje.

10. sezení - motorický neklid se výrazně snížil, prodlužuje se doba jejího soustředění, udělá již 8 tříminutových kol s jednou malou přestávkou 

                      na odpočinek. Dokáže výstižněji vyprávět obsah přečteného textu.

20. sezení - snížení motorického neklidu je patrné i v domácím prostředí, ustoupily úzkostné stavy. Pláč a křik se již většinou neobjevují, reaguje ve větší 

                      pohodě, usíná sama a ani v noci už nevyžaduje přítomnost rodičů. Dokáže se lépe vyjádřit, začala správně sluchově rozlišovat  první a  

                      poslední hlásku slova a dokáže již i slabikovat. Je samostatnější. V kresbě se objevují rozmanitější motivy z reálného života, dřív kreslila jen

                      princezny.

30. sezení - úspěšně absolvovala zápis do základní školy. V mateřské škole pozorují učitelky zlepšení pozornosti, zklidnění, pozitivnější ladění a lepší 

                      schopnost adaptace na neočekávané situace.

Závěr psychologického vyšetření po tréninku BFB zaměřené na školní zralost

Lehké projevy lehké mozkové dysfunkce s pozitivním vývojovým trendem i díky tréninku EEG BFB. Znalosti odpovídají věku, přetrvává ještě menší průbojnost a rychlejší unavitelnost – pozitivní vývojový trend. Po přirozeném odkladu školní docházky v mnoha oblastech již pro školu připravena, celkově však zralost ještě spíše hraniční. Po zvážení celkové situace doporučen nástup do 1. třídy.

Po čtyřměsíční přestávce

Klárka si začátkem docházky do 1. třídy dokončila trénink do 40. sezení. Je stabilnější, odolnější, téměř nemarodila, zapojuje se aktivně do dětského kolektivu a dobře zvládá elementární učivo v 1. třídě.