TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Poúrazová epilepsie, výbušnost, negativismus, pomočování

Patrik – 11 let

Obtíže před zahájením tréninku

Patrik byl ve škole nešťastný. Stále si na něj někdo stěžoval že zlobí, nedokázal se na nic soustředit, byl neustále v pohybu, nevydržel nikdy čekat až na něj přijde řada, vyrušoval při vyučování a neměl žádné kamarády. Rodiče byli bezradní, rádi by synovi pomohli, ale nevěděli jak. I oni sami už byli ze všeho celí zmožení, unavení a neměli daleko k celkové apatii. Patrik žil

ve svém světě velkého neklidu, odděleného od ostatního dění. Často vzdoroval a vytrvale prosazoval své názory. Známky ve škole zdaleka neodpovídaly jeho schopnostem. Rychle se unavil, trpěl bolestmi hlavy, měl potíže se spánkem a každou noc se pomočoval. Učil se s velkou nechutí, neboť látku rychle zapomínal a při vyučování byl pak stejně většinou neúspěšný. Skleslá nálada byla u něj s přibývajícím věkem stále častější, přestal si věřit.

Anamnéza

Ve věku tři a půl roku utrpěl velmi těžký úraz hlavy s mnohočetnými zlomeninami lebky a závažným poraněním mozku.

Psychický vývoj pak probíhal téměř od počátku znovu. Později se objevila sekundární epilepsie.

Závěr psychologického vyšetření

Rozumové schopnosti se pohybují v horním pásmu průměru s výrazně lepší názorovou složkou. Diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysortografie) na podkladě LMD.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB

Nález na EEG je stabilizovaný, příznivý. Nad pravou hemisferou, kde je defekt mozkové tkáně po úrazu, je trvale pomalejší aktivita, epileptiformní grafoelementy se objevují pouze ojediněle a při hyperventilaci ve frontální oblasti vpravo. Antiepileptická terapie.

Průběh tréninku

Trénink 2x týdně je doplněný rodinnou i individuální arteterapií.

4. sezenítrénink ho baví, snaží se dosahovat dobrých výsledků. Těžko však přijímá jakýkoliv dílčí neúspěch, hned se na sebe

                 zlobí a je negativistický. V popředí je velká nedůvěra ve své schopnosti.

8. sezenívýrazně se snížilo vnitřní napětí. Matka zaznamenala po tréninku u syna zlepšení nálady. Doma je schopen

                 systematičtější a soustavnější práce, bez přestávky napsal tři úkoly z českého jazyka.

10. sezení - ve škole se znatelně zklidnil, dostává pochvalu za práci v hodině. Při tréninku je schopen již vcelku přijmout určité

                   hranice a lépe se podřizuje.

18. sezeníopakovaně překvapil matku samostatnou domácí přípravou do školy. Vydrží déle u učení a pracuje s dobrým

                   výsledkem. Některé noci má již bez pomočení a občas se v noci vzbudí a dojde si sám na WC. Přestal být

                   k těmto problémům lhostejný. Snaží se jim předejít i tím, že si hlídá, aby byl před usnutím vyprázdněný.

30. sezení - Celý minulý týden bal pro Patrika týdnem "suchým". Spí klidným spánkem, občas se probudí, dojde si na WC,

                   zhasne a jde spát. Dříve měl často dramatické sny, často se probouzel, svítil a přivolával matku. Ve škole se

                   dostavují postupné úspěchy a díky tomu se začal Patrik i víc snažit a zodpovědněji přistupovat ke škole. Sám si

                   například procvičí po příchodu ze školy speciálně pedagogická cvičení. Opakovaně upozorňoval matku, aby ho

                   nezapoměla vzbudit ráno do školy apod. Nestěžuje si ani na bolest hlavy. 

Trénink byl z rodinných důvodů na dlouhou dobu přerušen, rodiče by v něm rádi v letošním školním roce po třech letech pokračovali.