TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Poruchy paměti, odpor k učení, velká nemocnost

Martin – 13 let

Obtíže před zahájením tréninku

Když k nám matka přivedla po prve svého syna, plakala. Byla bezradná. Martin měl totální odpor ke škole. Nemohl se spolehnout na svou paměť, špatně četl a psal. Čím víc se snažil, tím víc klesal jeho výkon. Není divu, že se pak rychle vzdal. Během školního roku býval zamlklý, skleslý a nervozní a ožíval teprve když začínaly prázdniny. Při větší únavě se objevily často vysoké horečky trvající 1-2 dny.

Anamnéza

Předčasný porod ve 25. týdnu, APG  5,9,10, kříšený. Septický stav, pneumonie, pozdní metabol. acidoza, hypoton.sy., tachypnoe, dyspnoe, ikterus.

Závěr z psychologického vyšetření

V 10 letech: specifická porucha učení (hraniční dyslexie a dysortografie) na podkladě nedostatků v soustředění, slabé artikulační obratnosti a váznoucí koordinace více činností najednou.
Ve 12 letech: lehčí dyslexie a dysortografie trvá, potíže ve výbavnosti, výkyvy v soustředění, při větší snaze a úsilí se výkon snižuje. Potřebuje zklidnit, povzbudit a vést ke zpětné kontrole. Projevuje se značný motorický neklid.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB

Abnormální záznam i vzhledem k věku pro epizody theta až delta ostrých vln TPO bilat., bez EP projevů. Graf je kompatibilní s dg. perinatální asfyxie a sepse.

Průběh tréninku

Celkem se uskutečnilo 52 sezení - základní trénink 40 sezení absolvoval ve 13 letech a následně před začátkem nového školního roku trénoval kondičně. 
8. sezení – Martin se postupně učí snižovat své vnitřní napětí i tehdy, když podává vyšší výkon v oblasti soustředění. Zlepšila se jeho celková 

                    naladěnost.
10. sezení – pociťuje zlepšení v písemném projevu, při diktátu z němčiny měl výrazně méně chyb než dříve.

18. sezení – má mnohem jistější chování v kontaktu s ostatními lidmi, je otevřenější a komunikativnější. V jeho klasifikaci se začínají mezi jeho známkami

                      objevovat i jedničky a dvojky. Překvapil svojí reakcí, když se zapomněl naučit do školy básničku a dostal pětku. Zatímco dříve zůstával

                      v těchto situacích pasivní, tentokrát se básničku sám v krátké době naučil a nechal se vyvolat na opravu.

24. sezení – doba, po kterou je schopen se při tréninku soustředit, se značně prodloužila a jeho koncentrace pozornosti je stabilnější. Ve škole už

                      nedostává téměř žádné pětky.

36. sezení – Martin má lepší přístup k učení. Sám se vrací z venku včas domů, aby se připravil do školy. Je zodpovědnější, odhodlanější a méně

                      unavitelný, k učení již nemá takový odpor. Do školy se připravuje bez matčiny pomoci. Dostal jedničku ze čtvrtletní písemné práce

                      z matematiky.

40. sezení – rodiče jsou s výsledkem tréninku spokojeni. Martin si začal více věřit, zlepšil se nejen prospěchově, ale podává i lepší výsledky ve fotbale.

                      Jeho pohotové a rychlé reakce nejednou přispěly k vítězství jejich mužstva.

Kondiční trénink (začátek 8. ročníku)

Martin se ve srovnání s pololetím zlepšil na konci 7. třídy ve třech předmětech ze čtyřek na trojky.

Kontrolní psychologické vyšetření

Oproti minulému vyšetření před třemi roky je vyrovnanější, zátěž snáší již bez výraznějších projevů nervozity, v soustředění ještě drobné nedostatky,

ale již adaptivní postup (sám si ověřuje správnost zadání). Přes nárůst učiva nedošlo k podstatnému zhoršení prospěchu, klasifikace v pátém a osmém ročníku je srovnatelná. Má velmi dobrou prostorovou představivost, přetrvávají ještě potíže v koordinaci více činností. Speciálně pedagogické vyšetření se uskuteční až v 9. ročníku.

Kontrolní sezení BFB (začátek 9. ročníku)

Ve srovnání s posledními tréninky před rokem má stabilizovanější záznam a větší vnitřní uvolnění. Zlepšil se jeho zdravotní stav. Dříve trpíval na časté angíny, v uplynulém roce žádné onemocnění neprodělal. Již se nevyskytují horečky po větší zátěži.

Kontrolní sezení BFB (před nástupem do 2. ročníku středního odborného učiliště)

Přichází mladý usměvavý muž s jiskrou v oku. Úspěšně zvládl 1. ročník SOU, měl lepší prospěch než na základní škole a ve druhém pololetí se oproti prvnímu ještě výrazně zlepšil. Do školy chodí s chutí, baví ho, již nebývá nemocný. Matka se spokojeně usmívá. Martin se dobře učí a dovede se postavit ke každé práci.