TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Odmítání komunikace ve škole

Přemek – 14 let

Otíže před zahájením tréninku
Přemek odmítal ve škole komunikovat a hrozilo mu v pololetí  8. třídy několik nedostatečných. Přišel na doporučení speciální pedagožky, při jejímž vyšetření též nemluvil a jen se rozplakal. Jeho obtíže spočívaly především v nízké sebedůvěře, která se rozvinula po dlouhodobě opakovaném neúspěchu
ve školní práci. Už od 1. třídy měl problémy se soustředit, s obtížemi četl, přehazoval slabiky a měl pomalé pracovní tempo. Postupně se začal uzavírat do sebe a na nic učitelům neodpovídal.

Anamnéza
Těhotenství matky bylo rizikové z důvodu vyššího krevního tlaku, tvorby otoků a krvácení. Porod týden po termínu, vyvolávaný. Nekojený. Do tří let hodně plakal, v noci se často se budil – až 16x za noc, obtížně usínal. Odmalička neklidný a nesoustředěný, vada řeči. V pěti letech utrpěl úraz hlavy se
slabým otřesem mozku.

Závěr ze speciálně pedagogického vyšetření  ve 12 letech
Nerovnoměrně rozvinuté rozumové schopnosti na hranici průměru a podprůměru s nižší verbální složkou, malé sebevědomí. LMD ani specifická porucha učení nebyla diagnostikována.

Zakázka rodičů

Zlepšení komunikace a prospěchu, zvládnutí základní školy bez opakování 8. ročníku.

Doporučujeme začít tréninkem EEG Biofeedback a postupně doplnit péči arteterapií.

Průběh tréninku
Absolvoval 40 sezení, trénoval 1 – 2 x týdně. Zpočátku s námi též nemluvil, sám nikdy nezdravil - odpověděl jen na náš pozdrav, nenavazoval oční kontakt.
10. sezení - je sdílnější, dokáže se rozpovídat o tom, co prožíval ve škole, hovoří např.  o nespravedlnosti při organizaci bruslení při tělocviku

                      ve prospěch děvčat apod. Odmítá přijet sám autobusem a proto bude mít pauzy v týdnech, kdy rodiče odpoledne pracují.
20. sezení - velké zlepšení v klasifikaci z českého jazyka, z diktátu nosí dvojky a dnes dostal dokonce i dvojku z matematiky. V ostatních předmětech se

                      pohybuje klasifikace mezi trojkami a čtyřkami, nemívá již pětky. Častější projevy puberty. Uvědomuje si víc sebe sama, dříve přijímal vše co

                      k němu zvenku přicházelo pasivně, nyní se dokáže důrazněji prosadit. Působí veselejším dojmem, navazuje daleko častěji oční kontakt.
27. sezení - dokázal se „rozchechtat na celé kolo“ (tak to jsem tedy koukala). Přišla mu legrační moje poznámka k jeho výkyvu ve výkonu ( kdyby takto

                      řídil opravdovou stíhačku, byla by už dávno v plamenech). Tak jestli Přemku umíš přijmout legraci na toto téma,  jsme na dobré cestě :).  
30. sezení - Přemek si najednou vymyslel, že skončí s tréninkem, přesto, že jsme se původně domluvili na 40 sezeních. Tvrdil matce, že to nemá cenu,

                     že má ve škole stejně špatné známky! Překvapilo mne, jak snadno to maminka přijala a souhlasila s tím. Pokud to chlapci přes veškeré

                     pozitivní změny potvrdíme, ztrácí šanci. Bude v životě opakovaně házet flintu před cílem do žita, bude mít tendenci jít cestou nejmenšího

                     odporu, nenaučí se překonávat překážky. Nejdříve jsem zdokumentovala úspěchy matce (děláme si podrobně poznámky z jednotlivých

                     sezení), aby si byla vědoma především ona vynaložené práce a dosažených výsledků a byla silnější a přesvědčivější autoritou pro syna.

                     Ukázalo se, že začal Přemka s přibývajícím jarním sluníčkem víc lákat fotbal než BFB. Po domluvě přijal dokončení základního tréninku.

40. sezení - rodiče jsou s výsledkem tréninku spokojeni, chlapec úspěšně postoupí do 9. ročníku.                                                             
        
Závěr z kontrolního psychologického vyšetření po 35. sezeních se zaměřením i na profesionální orientaci
Celkový potenciál slabě průměrný, při spodní hranici průměru, psychické obtíže jej snižují do lehkého podprůměru. Oproti minulému vyšetření po snížení psychických obtíží zlepšení. Pozitivní vývojové změny, vhodné je upevnit zejména v nabývání sebejistoty a odvahy ve zkouškových situacích. Pozitivní vliv BFB, lépe se soustředí, je otevřenější, komunikativnější, ale patrná určitá pohodlnost a zvyk na zvýšenou péči ze strany rodičů. Nižší odolnost vůči zátěži, naopak překvapivě věku dpovídající vědomosti. 

Ukázka z arteterapie
Moje oblíbené a neoblíbené barvy:                                                                                                                                                                                 

Oblíbené: oranžová, žlutá, černá, zelená, modrá. Kreslí motýla a postupně zaplňuje celý prostor. Neoblíbené: hnědá, červená, fialová. Nejdřív nakreslil velké červené oči a hnědý nos. Po chvíli přemýšlení dokresluje roztřesenou bytost. První práce pro něj znamená klid, teplo, pohodu, ve druhé cítí nejistotu, prázdno a strach z neznámého. Vidí před sebou dvě polohy, ve kterých se nachází. Dřív víc převládala ta druhá, postupně ochutnává i v reálném životě příjemnější otevřenější formu svého bytí zastoupenou prvním obrázkem. Přestože zpočátku projevil nechuť k vodovým barvám, při práci se mu najednou začalo líbit, jak se barvy do sebe zapíjejí. To byla známka uvolnění. Projevil přání ukázat svoje výtvory matce. S radostí a pyšným výrazem ve tváři předkládá obrázky před matku, která dosud čekala v čekárně. Vychutnává si její zájem a účast, jako by dostával duševní výživu, vidí a prožívá odraz sebe sama, je víc sám sebou.

Konzultace s matkou o prázdninách 

Vedoucí i děti z tábora byli velmi překvapeni příjemnou Přemkovou proměnou za poslední rok, co se s ním neviděli.