TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Obtíže při čtení a psaní, vada řeči, rychlá unavitelnost

Radim – 10 let

Obtíže před zahájením tréninku

Chlapec má výukové obtíže, špatně se soustředí, pracuje pomalým tempem a je při práci nesamostatný. Obtíže má hlavně v českém jazyce. V písemném projevu je neobratný, má „těžkou ruku“, vynechává písmena, nezačíná velkým písmenem, nerozděluje slova a zaměňuje tvrdé a měkké y – i. Chtěl by si číst, ale nemá na to sílu. Jeho čtení je těžkopádné a často zaměňuje tvarově podobná slova. V řeči přetrvávají problémy ve výslovnosti „ ř “. Snadno se unaví, je úzkostný a mívá často strach. Trpí poruchou spánku.

Anamnéza

Radim je z dvojčat, porod tři týdny před termínem císařským řezem, 2kg / 44cm, prvních šest dnů sám, 4 dny byl

v inkubátoru. V noci se odmalička probouzí. V sedmnácti měsících utrpěl úraz hlavy s bezvědomím a následnou hospitalizací

na JIP. V pěti letech operace vrozené vývojové vady s narkózou. Po nástupu do 1.třídy měl zpočátku problémy s paní učitelkou, nesoustředil se a neustále byl napomínán. Začal se pomočovat. Na vysvědčení měl v první třídě dvojku, jeho bratr patří mezi premianty třídy.


Závěr psychologického vyšetření v devíti letech

Přítomnost syndromu ADHD (dekoncentrace pozornosti s hyperaktivitou). V úkolových situacích pracuje pomalým tempem, vyžaduje průběžnou podporu formou aktivace, připomenutí obsahu úkolu, případně dopomocí. Písemný projev obsahuje specifické chyby , přetrvává nesprávný úchop tužky s aktivním prostředníkem. V písemném projevu je nejednotný sklon a velikost písmen, vázne i napojování. Vynechává hlásky, vázne výbava podob jednotlivých písmen. Čtení je těžkopádné, s častými opravami slov, záměny tvarově podobných slov. Psaní i čtení je negativně ovlivňováno specifickými poruchami učení kombinovaného rázu (dysgrafie, dysortografie a dyslexie) na podkladě organicity.


Vyšetření EEG před tréninkem

Výrazná difúzní a epizodická abnormalita cekem typická pro ADHD.


Pruběh tréninku

Začal trénovat v pololetí pátého ročníku a docházel dvakrát týdně až do konce školního roku, kdy měl 35 sezení. Zpočátku tréninku je velmi rychle unavitelný a má tendenci k motorickému neklidu. Velmi se ale snaží, aby se ani nepohnul. Již

po ukázkovém sezení spal dvě noci bez probuzení.

5. sezení -   hodně se zlepšil ve škole, zvládnul matematickou písemku, která nebyla ohlášena a nemohl se na ni doma připravit

                   na dvojku. Povedl se mu i opis, jaký u něj matka ještě neviděla a byl hodnocen též dvojkou. Velmi se mu zlepšil

                   spánek, již se v noci tak často neprobouzí a nechodí spát k rodičům.

10. sezení - paní učitelka vidí velké zlepšení ve škole, zlepšuje se den ode dne, „neztrácí“ se při čtení, pamatuje si, co dostal

                   za domácí úkol a sám má zájem si úkoly dělat.

17. sezení - napsal nejlepší diktát za celý školní rok, měl v něm pouze tři chyby a dostal dvojku. Z matematiky vypočítal správně

                   celou stránku násobilky na výbornou stejně tak jako z doplňovačky z Čj a z Aj.

24. sezení - paní učitelka ho chválila na třídních schůzkách, dříve byl na trojku z matematiky i z českého jazyka, nyní má oba

                   předměty na dvojku. Z přírodopisu stihl jako jediný ve třídě písemnou práci již v první vyučovací hodině a měl ji

                   nejlepší ze třídy! Dostal jedničku z diktátu z Čj.

35. sezení - maminka je s výsledky syna spokojená, celkově hodně vyspěl. Ze dne na den začal najednou říkat „ř“.

                   Je sebevědomější a jistější. Paní učitelka si všimla, že se již „neválí" po lavici a nebývá zdaleka tolik unavený. Myslí

                   na to, že má úkol a občas si ho již i sám napíše, dříve šlo plnění povinností mimo něj. Začlenil se jako rovnocenný

                   „parťák“ mezi kluky, dříve kamarádil spíš s děvčaty. Maminka ho už nemusí před usnutím držet za ruku, je schopen

                   usnout sám.


Závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření po 35. sezení

Posupné vyzrávání centrální nervové soustavy a zvyšování produkce pozornosti. Výkony aktuálně vyrovnanější, stejně tak prožívání dítěte. Syndrom ADD (porucha koncentrace pozornosti) a specifické poruchy učení kombinovaného rázu na podkladě organicity u chlapce s dobrými intelektovými předpoklady nadále přetrvávají.


Celkový efekt tréninku je během celé doby podporován optimální péčí matky, která dokáže dítěti poskytnout dostatečnou emocionální podporu i přiměřenou stimulaci bez přehnaného lpění na výkonu.

Po prázdninách na začátku šestého ročníku plánují kondiční trénink BFB.