TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Nezralost centrální nervové soustavy, nervozita, neklid

Tibor – 8 let

Obtíže před zahájením tréninku

Tibor byl velmi neklidný, nervózní a nesoustředěný, snadno se unavil a trpěl častými bolestmi hlavy. Jeho výsledky ve škole se stále zhoršovaly, největší potíže měl s opisem z tabule i z učebnice. Vcelku dobře četl. Při výuce se stále zabýval jinou činností, v jeho věcech vládl chaos. Zkoordinovat více činností najednou bylo nad jeho síly. Při zvládání učiva často „couval z problémů“, vyhýbal se mu, smlouval, unikal do vývojově mladšího chování.

Závěr psychologického vyšetření před tréninkem

Výrazně nerovnoměrný rozvoj celkově nadprůměrných rozumových schopností provází specifická porucha učení – dysortografie. Podkladem těchto obtíží je lehká mozková dysfunkce, centrální nervová soustava je výrazně nezralá v oblasti soustředění. Vliv dědičnosti. Do školy nastoupil nezralý.

Individuální plán nápravy

Trénink BFB a pravidelné konzultace s rodiči vždy po 10 sezeních zaměřené na optimální způsob výchovy.

Průběh tréninku

Celkem absolvoval 40 sezení. Do 32. sezení trénoval 2x týdně, pak následovala dvouměsíční prázdninová přestávka a od září docházel 1x týdně.

20. sezení - výsledky ve škole mají výkyvy, ale už se opakovaně objevilo období několika dní, kdy dostával ve škole téměř samé výborné. Matka uvádí,

                     že syn přistupuje k učení s větší chutí, neboť ví, že už ho zvládne v kratším čase. Ustoupila výrazně bolest hlavy a snížily se i pocity únavy                       a slabosti.

30. sezení - matka oceňuje u syna větší samostatnost a rychlejší pracovní tempo. Již stačí ostatním dětem ve třídě a nemusí si dopisovat školní učivo 

                     doma tak jako dřív. O výuku i své školní výsledky projevuje daleko větší zájem.

40. sezení - rodiče jsou s účinkem tréninku spokojeni. K dílčím výsledkům z průběhu tréninku uvádí dále lepší výbavnost tvarů písmen, méně škrtá a

                     zlepšil se i v pravopise. Často mívá z diktátu jedničku. Zmírnila se jeho nervozita, chvění rukou se objevuje už jen při velké zátěži.

Konzultace s rodiči 

Rodiče si  v průběhu těchto rozhovorů vytvořili hlubší náhled nad vzájemnými vztahy členů rodiny. Zejména šlo o postavení Tibora v rodinné konstelaci.  Tibor měl tendenci unikat do vývojově mladších forem chování i proto, že si tak nevědomě přitahoval stejnou pozornost rodičů, které se automaticky dostávalo jeho o několik let mladší sestře. Vhodnou podporou vyspělejších forem chování odpovídající jeho věku i pohlaví toto nežádoucí chování ztratilo smysl.

Závěr z kontrolního psychologického vyšetření po nápravě

Oproti vyšetření před rokem působí vyzráleji a vyrovnaněji. K úkolovým situacím má zcela přiměřený přístup, poradí si i s obtížnými úkoly, není třeba ho stimulovat. Přetrvává pomalejší pracovní tempo u slovních úloh a potíže s koordinací více činností. Celkově zaznamenán  pozitivní efekt BFB hlavně ve výukové oblasti, zlepšena zejména schopnost soustředění.

Kontrolní sezení EEG Biofeedback

Dosažený efekt tréninku je s odstupem jednoho roku stabilní. Nervozita úplně vymizela, bolesti hlavy se již nevyskytují, nestěžuje si ani na pocity únavy a slabosti. Pokud chce, je schopen rychle a samostatně vypracovat domácí úkoly. Školní učivo zvládá dobře, oproti situaci před tréninkem se nevyskytují

v jeho dílčí školní klasifikaci již čtyřky ani pětky, na posledním pololetním vysvědčení ze 4. ročníku měl pět dvojek.