TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Neurotické projevy, výbušnost, náladovost

Štěpán – 10 let

 

Obtíže před zahájením tréninku

Neklid, nervozita, výkyvy nálad, vynucuje si věci vztekem, impulzivní, regresivní chování. Někdy samovolný únik moči v situaci nervového vypětí. Motoricky méně obratný, obtíže zvláště při psaní, píše levou rukou. Vada řeči.


Anamnéza

Těhotenství i porod bez komplikací. Po porodu rozvoj křečí končetin, hypotonie, susp. dětská mozková obrna. Nepotvrzené podezření na úraz hlavy v porodnici. Sledován na neurologii, retardace vývoje řeči a motoriky. Terapie Vojtovou metodou. Ve dvou letech začal lézt, samostatná chůze od 3 let. V pěti letech mu tragicky zemřel otec.


Závěr psychologického vyšetření

Psychologické vyšetření svědčí pro zjevné organické postižení CNS s projevy v kognitivní a emoční oblasti. Jedná se o dítě

s intelektovou úrovní na hranici mentálního defektu.


Vyšetření EEG před tréninkem BFB

Záznam je středně abnormální pro dominantní theta až delta.


Průběh tréninku

Absolvoval 40 sezení, trénoval 2x týdně. Od 1. sezení pracoval se zájmem a rychle si osvojil princip tréninku. Je ctižádostivý a těší ho dobrý výsledek tréninku.

10. sezení - Štěpán se již po měsíci tréninku celkově značně zklidnil. Doma není již tolik výbušný, do školy se připravuje

                   bez protestů a scén. Učitelka vidí zlepšení zvláště v českém jazyce. Napětí a stres uvolňoval dříve tleskáním, tyto

                   projevy se vyskytují méně často. Sám pociťuje, že se mu ve škole lépe cvičí.

20. sezení - při přípravě do školy lépe spolupracuje, nechá si poradit a neúspěch neřeší hned vztekem a protestem. Ve škole

                   dobře zvládá matematiku a velmi ho chválí v hodinách němčiny. Když něco vypráví, je mul épe rozumět. Dokončuje

                   věty, své myšlenky vyjadřuje souvisleji, je už schopen zachovat logický sled vyprávěných událostí. Vyhraje si sám

                   bez přítomnosti matky, dřív se bouřil, pokud se od něho chtěla vzdálit.

28. sezení - nebývá tak často unavený a vzteklý, má větší zájem o učení.

30. sezení - zlepšil se písemný projev a orientace v učebním textu. Zvládne již skládat věty ze slov, která jsou řazena vedle sebe

                   ve sloupcích. Začal se zajímat o čtení knih, někdy si již čte i sám od sebe. Spí klidněji, při spaní sebou tolik

                   nehází, pomočování se objevuje jen občas po zátěži. Lépe snáší přítomnost větší společnosti lidí bez zvýšené

                   nervozity, je méně lítostivý. Problémy mu dělá písemné vypracování slovních úloh z matematiky, i když ústně

                   řešení zná.

40. sezení - matka je s výsledkem tréninku spokojená. Prožívání chlapce a tím i jeho projevy se celkově více zharmonizovaly.

                   Štěpán je emocionálně stabilnější a dokáže se přirozeně prosadit v dětském kolektivu. Projevuje více zájmu a

                   samostatnosti v učení, zlepšil se ve školním prospěchu. Téměř vymizely jeho neurotické projevy. Začal sportovat.

Matka výhledově plánuje kondiční trénink syna před jeho přechodem na 2. stupeň základní školy.