TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Neurotické projevy, tiky

Monika – 10 let

Obtíže před zahájením tréninku

V polovině letních prázdnin se u Moniky objevily výrazné oční tiky doprovázené někdy i grimasami.  Vázanost obtíží na určité prožívané situace se nepodařilo rodičům jednoznačně vysledovat, každopádně se zvýrazňovaly při zvýšené únavě. Žije v úplné, dobře fungující rodině, je spíše uzavřenější povahy a na rozdíl od své sestry není zvyklá se nikomu svěřovat. V popředí jejího chování je patrna cílevědomost a orientace na výkon. Přichází

na doporučení své dětské lékařky, aktuálně je léčena Rivotrilem, který měl jen dočasný efekt.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB

Celkem lehká episodická abnormalita s episodami pomalých theta až delta, typických pro lehkou mozkovou dysfunkci. Neurolog doporučuje EEG BFB a postupnou změnu medikace.

Individuální plán nápravy

Tréninku BFB, arteterapie a konzultace s rodiči zaměřené na výchovu. Arteterapie nám umožní zmapovat situace, které způsobují dívce největší zátěž a dál s nimi pracovat. Náprava LMD metodou BFB sníží disponovanost nervové soustavy odpovídat na náročné situace neurotickými projevy.

Arteterapie

Uskutečnily se celkem čtyři sezení.

Ukázka: Já a moje sestra jako květiny, malba suchými pastely

V levém rohu září tři oranžovočervené květy růže (Monika). Jsou plné, uzavřenější, budící dojem hmotnosti. Stonky vycházejí z jednoho bodu jsou

ve srovnání s květy slabší, mají trny. Vpravo blízko středu formátu ční pichlavý, Monice nepříjemný, věčně živý kaktus – její sestra. Obě rostliny se volně vznášejí v prostoru. Nabízím doplnit prostor, zakotvit je v konkrétním prostředí…

Komentář:

V té době se rodiče již asi půl roku intenzivně věnovali starší dceři, která se připravovala na přijímací zkoušky na střední školu. Monika prospívala v páté třídě velmi dobře bez potřeby jakékoliv domácí přípravy. Rodiče ji vnímali jako bezproblémové dítě. Při jejich pracovní vytíženosti je ani nenapadlo, že by jejich mladší  dcera něčím strádala. Ta se však cítila v tomto období v rodině odstrčená a nedokázala se s touto situací vyrovnat, ani o ni neuměla doma hovořit. Začalo hovořit její tělo. Prostřednictvím arteterapie se mi podařilo postupně dívce více porozumět a začít s ní komunikovat o důležitých otázkách jejího prožívání. Náhled nad situací jsem předala rodičům, kteří pak citlivě ovlivnili situaci doma.

Průběh tréninku BFB 

Uskutečnilo se celkem 40 sezení. Monika je zpočátku při tréninku stále ve vnitřním napětí, které není navenek patrné. Pocity vycházející z těla si příliš neuvědomuje, při tréninku nepociťuje žádnou potřebu odpočinku. Koncentrace pozornosti je velmi nestabilní. Stálá zvýšená tenze přetrvává až

do 6.- 7. sezení.
10. sezení - Moniku těší úspěch při tréninku a začíná se více uvolňovat. Dávka Rivotrilu je snížena na 1x denně. Při tréninku se současně s vysazováním

                     medikace začíná projevovat značný motorický neklid, který je celkem běžný u jedinců s LMD a který byl dosud s největší pravděpodobností

                     léky utlumen. V chování dívky je na první pohled patrná pozitivní změna, působí živějším a přirozenějším dojmem. Oproti jejímu dřívějšímu

                     „dospělému“, vážnému výrazu, který se téměř neměnil, lze spatřit na její tváři častější úsměv i odraz dalších pocitů, které právě prožívá.

15. sezení - Rivotril je již vysazen úplně.

20. sezení - tiky jsou ve srovnání s obdobím, kdy byl vysazen Rivotril méně časté, objevují se spíše jen koncem týdne pod vlivem únavy.

                      Monika je sdílnější, spontánně vypráví o svých zážitcích ze školy, projevuje více radosti.

25. sezení - rodiče pozorují tiky jen výjimečně. Monika je nyní  v rodině spokojenější, nemá již potřebu se sestrou přehnaně soupeřit o pozornost rodičů.  35. sezení - stabilnější výkon v oblasti schopnosti koncentrace pozornosti. Uvědomuje si význam uvolnění a odpočinku. Tuto schopnost získanou

                      tréninkem začíná uplatňovat i v běžném životě.

40. sezení - běžné sourozenecké spory řeší s větším nadhledem. Dřívější pláč a křik, který byl spíš projevem pocitu bezmoci, vystřídalo klidnější a

                      konstruktivnější jednání. Celkový stav je zlepšen natolik, že terapii ukončujeme a domlouváme kontrolu za tři měsíce.

Kontrola po půl roce 

Dívka je bez obtíží. Otec nám ochotně dává souhlas s prezentací kazuistiky, přeje si, aby se o této možnosti pomoci dozvěděli i další rodiče.