TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Nesoustředěnost, přetrvávající ADHD v dospělosti

Leoš – 18 let

Obtíže před zahájením tréninku

Leoš trpěl v dětství ADHD. Jeho výkon negativně ovlivňovala nízká schopnost koncentrace pozornosti. Při zátěži v časově omezeném limitu jednal impulsivně, zmatečně, měl značné obtíže ve vybavování pojmů a při psaní. Často se ve škole stávalo, že učivo znal, ale nestihl jej písemně zpracovat. Jeho snaha podat co nejlepší výkon nebývala většinou oceňována, problémy chlapce nikdo včas nepodchytil. To se zpětně negativně odrazilo na jeho přecitlivělosti, celkové labilitě a nízké sebedůvěře. S nesoustředěností se potýkal i na střední škole. Zvýšené studijní nároky před maturitou však již nebyl schopen zvládnout z vlastních kompenzačních zdrojů a zvyšovala se jeho nechuť k učení vůbec. Při nadprůměrných rozumových schopnostech mu hrozilo pět nedostatečných.

Průběh tréninku

Celkem absolvoval 40 sezení, trénoval 2x týdně s chutí a velmi svědomitě. První výsledky pozoroval již po prvním tréninku, lépe si zapamatoval probírané učivo ve škole a pocítil větší chuť do učení.

5. sezení -  za posledních čtrnáct dní co trénuje si jako kuřák ani jednou „nezapálil“, i když se pohyboval v kuřáckém prostředí.

15. sezení - zlepšila se jeho paměť, učivo zvládá v kratším čase. Poměrně rychle se naučil opakování z literatury  za uplynulé pololetí a dostal jedničku.  

                      Sám byl překvapen svým výkonem. Problémy v matematice přetrvávají, doplňuje si mezery ve vědomostech z předchozích ročníků.

23. sezení - dostal jedničku z pololetní písemné práce z matematiky. Matka oceňuje u syna daleko větší zajem o studium a dosažené výsledky.

                      Na pololetním hodnocení zlepšil tři nedostatečné na čtyřku a dvě na trojku.

33. sezení - efekt tréninku se projevuje i při sportu, zejména v hokeji má přesnější a pohotovější reakce. Uvědomuje si, že se lépe soustředí při pohybu

                      než při sezení v klidu.

40. sezení - trénink BFB splnil očekávání chlapce i jeho rodičů. Jeho výsledky jsou v rámci třídy průměrné, dříve patřil prospěchově mezi nejhorší 

                      studenty. Připravuje se na studium na vyšší odborné škole.