TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Negativismus, afektivní výbuchy, agresivní chování, vzdor

Jakub – 5 let

Problémy před zahájením tréninku

Od narození je velmi živý a neposedný, má malou potřebu spánku, obtížně usíná a trpí bolestmi hlavy. Často se rozptýlí vedlejšími podněty a rychle se unaví. Doma i v mateřské škole se obtížně přizpůsobuje vedení, je neklidný, impulsivní, negativistický a ubližuje vrstevníkům. Jeho vnitřní neklid se zvyšuje zvláště v menším prostoru, kde je více dětí pohromadě. 

Závěr z psychologického vyšetření před tréninkem

Šikovný, bystrý, v optimálních podmínkách při individuálním vedení velmi milý chlapec, s nadprůměrnými, zatím nerovnoměrně rozvinutými, rozumovými schopnostmi (převaha verbální složky). Susp. lehčí forma lehké mozkové dysfunkce se slabší jemnou motorikou, pohybovou a vizuomotorickou koordinací, v popředí s instabilitou (zejm. psychickou), vázaností na podněty, tendencí k impulsivitě a hyperaktivitě. Chlapec dochází na  arteterapii a v blízké budoucnosti se plánuje i kurz grafomotoriky.

Průběh tréninku

V šesti letech absolvoval základní trénink (40 sezení), po odkladu školní docházky před nástupem do 1. třídy  trénoval kondičně. Docházel dvakrát týdně. Jeho přístup k tréninku měl výkyvy - někdy trénoval v klidu a se zájmem a udělal i 12 kol, občas byl ale negativistický a trénovat odmítal.

10. sezení - učitelka v mateřské škole zaznamenala první známky účinku BFB. Projevy afektivního jednání měly mírnější průběh, chlapec byl schopen se

                    rychleji uklidnit.

20. sezení – Jakub lépe usíná.

40. sezení – má delší hlubší spánek a sám si jde někdy i lehnout. Zlepšilo se jeho soustředění, začal si sám od sebe se zájmem kreslit. Doma lépe

                      spolupracuje, je vstřícný k nabízeným aktivitám, nechá se snáze vést dospělým. Projevy negativismu a nepřizpůsobivosti ještě přetrvávají

                      v náročnějším prostředí, kdy je více lidí pohromadě, zejména v dětském kolektivu. Součástí tréninku byly i průběžné konzultace s rodiči,

                      jejichž smyslem bylo zejména poskytnout jim podporu ve výchově syna.

Kondiční trénink po 1,5 roce

Zlepšilo se sebeovládání zejména v dopoledních hodinách, kdy ještě není tak unaven. Již je schopen se častěji zapojit do společných činností v kolektivu. Spí dobře a o víkendu si ráno i přispí. Bolesti hlavy se objevují pouze po náročném dni z hluku a ve větším kolektivu. Po prázdninách nastupuje do 1. třídy.

Dva měsíce v 1. třídě

Konzultace s matkou - chlapec se bez obtíží zapojil do školního procesu.