TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Nadměrná pomalost, neobratnost

Tomáš – 6 let

Obtíže před zahájením tréninku

Tomáška čeká nástup do první třídy. Velmi se těší. Z vlastní iniciativy se naučil téměř všechna písmena, umí přečíst i trojciferná čísla, baví ho hrát logické hry včetně šachů. Rodiče však znepokojuje jeho extrémně pomalé tempo, nesamostatnost a značná motorická neobratnost. Málokdy ví, o čem byla pohádka, kterou si četli ve školce, jeho řeč postrádá plynulost a mluví přehnaně nahlas. Často bývá zasněný a nevnímá, co se kolem něj děje.

Anamnéza

Těhotenství i porod v mezích normy. Prodělal čtyři operace s narkózou.

Závěr psychologického vyšetření před tréninkem

Chlapec s nadprůměrným intelektem a velmi dobrým slovně-logickým myšlením. Oslabení zjištěno v oblasti grafického projevu a snížené koncentraci pozornosti. Dále byly zaznamenány výraznější dílčí oslabení v oblastech percepčně - kognitivních. Výkon oslabuje i neúměrně pomalé psychomotorické tempo práce. Uvedené potíže mohou mít negativní vliv na výsledky budoucí školní práce, ale i na prožívání zátěžových situací. Psycholog doporučuje program HYPO a  EEG Biofeedback.

Průběh tréninku

Absolvoval 40 základních sezení 2x týdně. V době nástupu do 1. třídy měl za sebou třináct lekcí. Počáteční sezení provázel značný motorický neklid, který se postupně zmírňoval a s nástupem chlapce do školy se objevil přechodně vlivem zátěže znovu.

20. sezení – trénuje se zájmem, udrží pozornost po celou dobu tříminutového kola, jeho soustředění se zvýšilo a pozornost méně kolísá. 

30. sezení – doba, po kterou je schopen koncentrovat svoji pozornost se prodlužuje. Uvědomuje si, že se mu lépe běhá. Zlepšila se plynulost slovního

                      projevu i logický sled vyprávěných událostí. Přetrvává zrcadlovité psaní písmen i číslic, hlasitý slovní projev a obtíže s přenášením

                      pozornosti.

40. sezení - trénuje bez motorického neklidu a umí se dobře uvolnit. Celkově prospívá ve škole velmi dobře, stačí tempu ostatních dětí, dává při vyučování

                      pozor a probírané učivo si zapamatuje. Je schopen dobře reprodukovat přečtený text. Trvá mu déle, než určitou činnost začne, ale pak již

                      úkol splní dobře. V písemném projevu je méně pečlivý, ve hřbetu ruky je ještě patrný určitý spasmus.

Očekávání rodičů od tréninku BFB bylo splněno, dle jejich názoru i dle hodnocení učitelky zvládnul Tomášek nástup do 1. třídy bez problémů.