TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Dyskalkulie, hyperaktivita

Marie – 9 let

Obtíže před zahájením tréninku

Maruška měla velké problémy v matematice. Největším problémem byla pro ni násobilka a složitější přechody přes desítku. Snadno se unavila, byla neklidná, nejistá a velmi nesoustředěná.

Závěr speciálně pedagogického vyšetření před tréninkem - zaměřené pouze na obtíže v matematice

Specifická porucha učení – dyskalkulie. Celková výkonnost snížena výraznou nesoustředěností, hyperaktivitou, zvýšenou unavitelností a výkyvy

ve výkonnosti. Infantilní rysy v chování.

Délka a průběh tréninku

Celkem absolvováno 50 sezení v průběhu 1,5 roku. Frekvence prvních deseti sezení byla 2x týdně, další 1x týdně s dvouměsíční přestávkou o letních prázdninách. Marie se při tréninku velmi snažila dosáhnout co nejlepších výsledků. Po několika kolech však bývala velmi unavená, museli jsme prokládat trénink  vždy několika přestávkami na relaxaci.

23. sezení (konec školního roku) - úroveň koncentrace pozornosti se mírně zvyšuje a méně kolísá. Učitelka i speciální pedagog doporučují rodičům

                   z důvodu dlouhodobých obtíží v mematice třetí ročník opakovat.

40. sezení - projevuje se již vyspělejší chování, pokrok při početních úkonech v oblasti sčítání a odčítání, přetrvávají ještě obtíže v násobilce.

50. sezení - na výročním vysvědčení ve 3. ročníku měla z matematiky dvojku.

Následné komplexní speciálně pedagogické vyšetření potvrdilo u Marie též doznívající dyslexii.

Rok po ukončení tréninku - kontrolní sezení BFB

Schopnost koncentrace pozornosti ve srovnání s její úrovní na konci tréninku je ještě vyšší. Na vysvědčení ve čtvrtém ročníku měla jen jednu dvojku

z českého jazyka, z ostatních předmětů měla jedničky! 

Konzultace dva roky po ukončení tréninku

Maruška prospívá ve škole velmi dobře, na výročním vysvědčení v 5. ročníku měla pět dvojek.