TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

Dysgrafie ohrožuje studium na střední škole

Zbyněk – 15 let

Obtíže před zahájením tréninku

Zbyněk začal mít po nástupu na střední odbornou školu studijní problémy, ve čtvrtletí mu hrozily tři nedostatečné. Největší obtíže měl v českém jazyce, chyboval zejména v diktátech. Těžko koncentroval svoji pozornost, býval impulsivní a rychle se unavil. Vyučující českého jazyka doporučil absolvovat odborné vyšetření, neboť bylo zjevné, že se jedná jinak o nadaného chlapce s nadprůměrnými matematickými schopnostmi.

Anamnéza

Těhotenství i porod v normě. V 1.a ve 2. třídě patřil mezi nejtalentovanější žáky, byl premiantem třídy. Ve 3. třídě nastal zlom, potíže mu dělal hlavně český jazyk, začal „škrábat“ a k psaní i čtení měl vysloveně odpor. Nikoho z dospělých v té době nenapadlo prověřit, zda se nejedná o specifickou poruchu učení. Na 2. stupni základní školy se na vyučování nikdy zvlášť nepřipravoval a býval hodnocen nejčastěji trojkou nebo čtyřkou. V 8. ročníku míval už pravidelně z diktátů pětky a v neděli večer před plánovanými pondělními diktáty trpěl žaludeční nevolností. Pravděpodobně by po ukončení ZŠ pokračoval nepovšimnut na některém učebním oboru, kdyby se na škole neobjevily SCIO testy. Celkově byl 3. nejlepší na škole a v matematice prokázal dokonce nadprůměrné znalosti. Na základě tohoto úspěchu mu zástupkyně ředitele doporučila studium na střední odborné škole, přestože měl na vysvědčení čtyřky. Dostal se na soukromou střední odbornou školu se sportovním zaměřením.

Závěr psychologického a speciálně pedagogického vyšetření v 15 letech

Na základě vyšetření je možno konstatovat, že se u chlapce jedná o problémy s pozorností, dysgrafií a lehčí formou dysortografie. Ve čtení nelze vyloučit, že v dřívějších letech zde byla přítomna dyslexie, svědčí o tom aktuálně zvýšená chybovost. Přesto má však na výborné úrovni reprodukci textu.

Vyšetření EEG před tréninkem BFB, Prof. Faber

Záznam je vzhledem k věku výrazně abnormální pro velkou příměs theta a delta aktivity. Graf svědčí pro LMD. Doporučujeme EEG biofeedback a nootropika.

Průběh tréninku

Trénoval 2x týdně během 2. pololetí 1. ročníku studia na SŠ, absolvoval celkem 40 sezení. Má zájem na zlepšení svých výsledků, snaží se, ale často ho přepadá silná únava. Při tréninku sám vnímá, jak mu obzvlášť na začátku sezení extrémně kolísá pozornost a postupně se učí svůj vnitřní stav víc harmonizovat. Když mu hry nejdou tak, jak by si představoval, bývá rozmrzelý, zlobí se na sebe, rychle se mu zhorší nálada a měl by tendenci vše vzdát. Potřebuje povzbuzení a hodně pochvaly a upřimného ocenění.
10. sezení - výrazně stabilnější výkon bez extrémních hodnot a lepší soustředění. Zdá se mu, že si víc pamatuje, dostal dvojku z písemného testu

                     z matematiky, což ho samotného překvapilo, jelikož takové hodnocení nebývá u této profesorky běžné.
15. sezení - již snese při tréninku větší zátěž – hlavně obtížnější nastavení thety.  Překvapivě se mu začínají vybavovat vzpomínky z raného dětství,

                     o kterých dřív nevěděl.
20. sezení - únava se objevuje až za delší čas, ve škole se lépe soustředí na učivo a více si pamatuje. Na rozdíl od tří nedostatečných ve čtvrtletí měl

                     v pololetí už jen dvě „čisté“ čtyřky, český jazyk „vytáhl“ na trojku (při poskytování úlev na základě absolvovaného speciálně – pedagogického

                     vyšetření ). Doma se stále moc neučí, vše co si pamatuje umí ze školy. Zatím doporučenou medikaci neužívá.
30. sezení - při konzultaci s otcem hovoříme o tom,  jak se Zbyněk vyrovnává s nároky na něj kladenými a jak rychle přichází při drobném neúspěchu

                     o svou energii. Důležitou spatřuji v tomto směru i souvislost ve vztahu otec – syn. Otec - sám nadšený sportovec, očekává od svého syna

                     hodně dobré výsledky ve sportu a Zbyňkovi velmi záleží na tom, aby otce nezklamal, aby na něj mohl být pyšný. Strach z neúspěchu je tedy

                     totožný se strachem, že zklame otce, že se mu nedostane jeho uznání. To je velmi ohrožující a takový strach může být někdy až paralyzující

                     Otec si kvality svého syna uvědomuje, ale není zvyklý o takových věcech příliš mluvit. Pomohla by větší otcova podpora, otevřenější a

                     častější komunikace a dát víc najevo  bezpodmínečné přijetí.
40. sezení - celkové zlepšení prospěchu, je naděje, že nebude mít žádnou čtyřku. Rodiče jsou s výsledky tréninku spokojeni. Zbyněk víc vyzrál, zklidnil

                     se a je s ním lepší komunikace.


Rodiče plánují v srpnu před zahájením 2. ročníku kondiční trénink.