TEL. PRO BEZPLATNÉ KONZULTACE+420 603 893 853

 

 

 

ADHD a studium na víceletém gymnáziu

Gabina – 10 let

Před zahájením tréninku

Matka Gábiny se na nás obrátila o prázdninách před nástupem dcery do pátého ročníku, v době, kdy v rodině společně řešili otázku studia dívky

na víceletém gymnáziu. Otec byl jednoznačně pro studium, Gábina by tuto možnost vcelku též ráda vyzkoušela, ale maminka měla vážné obavy, aby nároky této školy dceru příliš nezatížily. Přestože byla nadprůměrně nadaná a zvládala učivo výběrové základní školy dobře (měla několik dvojek), potýkala se s řadou obtíží. Snadno se unavila, bývala nesoustředěná, impulsivní, při větší zátěži se objevovalo pokašlávání a neklid. Měla problémy v přepise, v diktátech i ve čtení a trpěla poruchou spánku s občasnými nočními děsy.


Závěr z vyšetření EEG před tréninkem

Výrazná episodická abnormalita typická pro ADHD syndrom.


Doporučujeme zahájit trénink BFB a před obdobím podávání přihlášek na gymnázium absolvovat psychologické a speciálně pedagogické vyšetření se zaměřením na posouzení vhodnosti studia.


Průběh tréninku

Absolvovala zatím celkem 45 sezení. Zpočátku trénovala 3x týdně, postupně jsme zvolnili na 2x týdně a posledních patnáct sezení docházela 1x týdně.

10. sezení – dívka se velmi snaží podat co nejlepší výkon, klade na sebe vysoké nároky, přes únavu žádá obtížnější trénink. Zpočátku sezení se objevují

                       již delší úseky koncentrace pozornosti, avšak po několika kolech se vždy dostavuje velká únava a s ní spojený motorický neklid.

12. sezení – matka pozoruje u dcery určité zklidnění, z pohledu učitelky se Gábina oproti loňsku celkově zlepšila. Zvlášť z matematiky dostává hodně

                      jedniček, minulý školní rok měla prospěch mezi dvojkou a trojkou. Přetrvávají ještě potíže v českém jazyce.

20. sezení – začala se sama soustavněji připravovat na vyučování, je pečlivější a rychleji reaguje. Matka už ji nemusí vše několikrát opakovat.

30. sezení – při tréninku zvládá i pětiminutová kola, udrží pozornost delší dobu, ale ještě s výkyvy ve výkonnosti následkem únavy. Umí se poměrně

                       dobře uvolnit, působí radostnějším dojmem. Intenzivně se připravuje na přijímací zkoušky na gymnáziu.

45. sezení – Gábina se za posledních pět měsíců hodně změnila. Začala víc dbát na pořádek i na svůj vzhled, je samostatnější. a spolehlivější. Zlepšil se i

                       její sportovní výkon. Trenér na tenise u ní zaznamenal větší pohotovost a přesnost. Vymizely neurotické projevy (pokašlávání) a noční

                       děsy. Český jazyk zvládá také s lepším výsledkem, z pololetního kontrolního diktátu měla jedničku. Z jejího chování vyzařuje větší pohoda,

                        má víc kamarádů.

Závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření po třiceti sezeních

Přepis již bez výraznějších potíží, gramatické chyby se při vyšetření téměř nevyskytují. Lehčí projevy ADHD – slabší koordinace více činností, drobné nedostatky v soustředění, na tomto podkladě velmi lehké dysortografické obtíže. Celkově nadprůměrná úroveň rozumových schopností, bohaté vědomosti, výborné slovně – logické myšlení, nadprůměrné vyjadřovací schopnosti, vynikající rozhled v běžných životních a sociálních situacích. Nadprůměrná je i

v oblasti početních představ, třebaže i tam se promítají lehké projevy ADHD – místy ji zpomalí či se dopustí chyby z nepozornosti. Ve vizuomotorické koordinaci díky své rychlosti rovněž nadprůměrná, nicméně se v důsledku překotnosti dopouští občasných chyb.

Vzhledem k nadprůměrné úrovni rozumových schopností, celkově dobrým školním výkonům a zájmu je studium jistě perspektivní, bude však třeba dle aktuálního stavu nápravy (zmírnění lehkých specifických obtíží v Čj) zvážit optimální dobu zahájení studia. Přijímací zkoušky doporučeno vyzkoušet,

pro studium se rozhodnout při zjevné efektivitě nápravy.


Gábina úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na dvě gymnázia a na obě byla přijata.